اعلام نتایج آزمون کشوری ریاضیات آسان

تیم منتخب جمهوری اسلامی ایران

اعزامی به مسابقات جهانی ریاضیات آسان سال ۲۰۱۹ دهلی نو- هند

 

اسامی نفرات دوم و سوم