دومین دوره مسابقات کشوری ریاضیات آسان جمعه پانزدهم تیرماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

محل برگزاری مسابقات در شهرستان ها، مراکز نمایندگی و در تهران دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر خواهد بود.

ساعت برگزاری مسابقات در سراسر کشور راس ۹ صبح می باشد .

از داوطلبان شرکت کننده انتظار می رود حداقل نیم ساعت پیش از شروع مسابقه در محل برگزاری آزمون حضور به هم رسانند.

از آوردن ماشین حساب ، تلفن همراه و هر گونه وسایل اضافه به شدت خودداری فرمایید.

به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و خودکار الزامی است.