معلم پروازی

تتـا با دریافت نظرات و پیشنهادات فزاینده از عوامل اجرایی و مدیران در سطح کشور دریافته است که تامین نیازمندی های آموزشی از قبیل تولید محتوا ، حضور مدرسین توانمند و با سابقه ، کنترل پیوسته فرآیندها و پیشرفت آموزش و همچنین تامین منابع آموزشی ، هزینه و زمان زیادی را بر مدارس تحمیل می کند . همچنین دسترسی تعداد زیادی از مدارس خصوصا مدارس و آموزشگاه های دور از مرکز و شهرستانها به دبیران و منابع آموزشی کارآمد و اثر بخش با محدودیت جدی مواجه است.بنابراین در امتداد ارائه راهکارهای یکپارچه و همه جانبه ، ما اقدام به تامین این منابع آموزشی نموده ایم . برای اطلاع از نحوه استفاده از منابع عظیم دانشی و سرمایه انسانی توانمند و متخصص موسسه ، با ما تماس بگیرید.

کاتالوگ معلم پروازی

لیست مشخصات و رزومه مدرسین

لیست مشخصات و رزومه مشاوران تحصیلی

بازگشت به منوی اصلی