مجوز كشوری رياضيات آسان

 

مجوز كشوري متد رياضيات آسان، اولین بار در تاريخ ١ اسفند ماه ١٣٩٥ به شماره نامه ٢٤٥٥٨ از سوي آموزش و پرورش صادر شد.

طي مجوز مذكور ، استفاده از اين متد در سراسر كشور بلامانع تلقي مي گردد”

بازگشت به صفحه قبلی