فیلم ریاضیات آسان

[aparat id=”aFH4j” width=”500″ height=”500″ style=”margin: 15px; padding: 7px”]

رياضيات آسان متدی است مهارتی که سرعت محاسبات دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم و متوسطه ۱ و۲ را در چهار عمل اصلی و جذر و توان ۸ تا ۲۰ برابر می‌نماید. از مزایای تسلط بر این مهارت، نظم فکری و تقویت توانایی حل مسئله و افزایش تمرکز و خلاقیت ذهن همچنین بهبود سطح هوشیاری و فعالیت مغز را می‌توان نام برد.
در پایان از طرف شرکت ICMAS هندوستان به دانش‌آموزان، گواهینامه بین‌المللی اعطا خواهد شد.
www.tetaedu.net

بازگشت به صفحه قبلی