موسسه تتا

موسسه تتا

کلیات

 

در طول تاریخ آموزش و پرورش، تاسیس و آماده سازی مدرسه های استاندارد، دغدغه همیشگی همه نظامهای آموزشی بوده است. اگر فردی از متولیان تعلیم و تربیت کشور اعم از صاحبنظران دانشگاهی و مجریان آموزشی بخواهد مطالبی را که در زمینه تکنولوژی آموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، نظام ارزشیابی هدفمند و بهینه، اجرای طراحی آموزشی و دیدگاه های متفاوت درباره روانشناسی یادگیری، برنامه ریزی درسی و ده ها مقوله دیگر که در سمینارها، جلسات و نشست های متعدد بیان می کنند، به عینه و در واقعیت عملی مدارس نمایان سازند، واقعا حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت.
اگر بخواهیم در نظام آموزشی کشورمان مصداقی از آموزش و پرورش بهینه، هدفدار و مطلوب را نشان دهیم با مشکل مواجه خواهیم شد. در حال حاضر، علاوه بر دانشگاههای علوم تربیتی،در کشورهایی که از نظام آموزشی واگرا و هدفمند برخوردارند، وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل، مناطق و نواحی آموزش و پرورش نیز با استفاده از پتانسیل های محلی موجود و بر اساس موقعیت و اقتضای منطقه ای، مدارس استاندارد محلی ویژه ای تاسیس می کنند و در آنها حداقل برای رسیدن به هفت هدف زیر می کوشند:

۱- استاندارد کردن تدریجی تعلیم و تربیت با تاکید بر مولفه بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و پرورش در مدارس

۲- ایجاد فرصت برای اجرا و اعمال انواع طرح های آموزشی

۳- ایجاد انگیزه برای فعالیتهای گروهی و افزایش روحیه تعاون و مشارکت در دانش آموزان از طریق انعقاد هسته های مطالعاتی و انجمن های علمی

۴- شناخت مدرسه های توسعه یافته در آموزش و پرورش یک مجموعه (مانند منطقه، شهرستان یا حتی کشور) که ضریب تاثیر زیادی دارند.

۵- تهیه جامعه آماری و ایجاد بستر اجرایی فعال برای بهینه سازی فراگیر سامانه تعلیم و تربیت

۶- ایجاد رقابت سالم بین آموزشگاه ها از طریق ارائه الگوهای موفقیت آمیز

۷- کاهش فواصل موجود بین مدارس عادی و دیگر آموزشگاه ها
با توجه به هفت هدفی که ذکر شد، الگوهای مختلفی در دهه اخیر برای تعریف مدرسه استاندارد مثل الگوی لاوری و . . . ارائه شده است. در تمامی روشها و الگوهای معرفی شده نقش کلیدی و مهم اجرا و نظارت بر برنامه ها تا رسیدن به نتیجه نهایی بر عهده مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی نهاده شده است. بدیهی است با توجه به شرح وظایف ۴۲ گانه مدیریت مدرسه، نقش رهبری و برنامه ریزی آموزشی و تربیتی نیازمند تلاش و صرف انرژی بسیار توسط مدیر می باشد. حال آنکه در کشورمان با توجه به خلاء مرکزی که بتواند خدمات و محصولات مورد نیاز ارکان مختلف مدرسه را به صورت یکپارچه ارائه نماید، مدیریت مدرسه به ناچار بیشترین وقت و انرژی خود را به جای آموزش و بهبود کیفی آن در تهیه تجهیزات و خدماتی صرف کند که گاه هیچ تضمین کیفی برای آن وجود ندارد و بعضا هزینه های گزافی هم بابت آن پرداخت می گردد.

مدیران ارشد موسسه با توجه به کسب تجربیات گرانمایه طی ۱۴ سال فعالیت دربخش های مختلف آموزش کشور وهمچنین بازدید از ۸۰۰ مدرسه در داخل و خارج از کشور، تلاش دارند تا این خلاء را مرتفع سازند.
بنابراین بر آن شدیم با تاسیس موسسه ای به نام « تتا » با کمک و استفاده از تجربیات بزرگان عرصه آموزش کشور در یک برنامه ریزی پنج ساله با توجه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه آناتومی مدرسه، تمامی محصولات مورد نیاز مدارس را با بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و در کمترین زمان در اختیارشان قرار دهیم تا مدیران مدارس با خاطری آسوده بتوانند به نقش اصلی خود که همانا رهبری آموزشی مرکز تحت نظارت خود تا رسیدن به نتیجه نهایی (مدرسه استاندارد) بپردازند.
سعی داریم تا با کمک و پشتوانه علمی و تجربی همکاران خود و یاری بزرگان حوزه تعلیم و تربیت و تحقیقات به عمل آمده در راستای فوق الذکر در کشورهای صاحب سبک آموزش، هرچه بهتر و بیشتر خدمات خود را گسترش داده و میزان رضایتمندی مخاطبین خود را فزونی بخشیم.
همچنان دست یاری خود را به سوی دوستان و دوستداران تعالی آینده سازان و فرزندانمان دراز نموده و منتظر ارائه انتقادات و پیشنهادات با هدف بهبود مستمر عملکرد خود هستیم.

 

شعار

 

کسب مهارت،تضمین موفقیت

 

ماموریت

 

آینده پژوهی ،نیاز سنجی ، تولید محصولات و خدمات آموزشی به منظور پرورش انسان موفق و کارآمد 

چشم انداز

 

بزرگترین تامین کننده خدمات و محصولات  آموزشی به  صورت یکپارچه در خاورمیانه
بازگشت به صفحه قبلی