اعلام نتایج مسابقات کشوری ریاضیات آسان ۱۳۹۶

 

اسامي نفرات برتر و برگزيده ي مسابقات كشوري رياضيات آسان ١٣٩٦ اعلام شد .
بر اين اساس ١٠ نفر برتر براي شركت در مسابقات جهاني رياضيات آسان به هندوستان اعزام خواهند شد و از ١١ نفر برگزيده بعدي نيز از طريق اهداي جوايز نفيس تقدير بعمل خواهد آمد.

۱۰ نفر برتر

۱۱ نفر برگزیده