مجوز كشوری رياضيات آسان

مجوز كشوري متد رياضيات آسان به شماره نامه ٢٤٥٥٨ در تاريخ ١ اسفند ماه ١٣٩٥ از سوي آموزش و پرورش صادر شد.

طي مجوز مذكور ، استفاده از اين متد در سراسر كشور بلامانع تلقي مي گردد”

بازگشت به صفحه قبلی